תנאי שימוש באתר

1. כללי:
חברת יפה נוף, תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ (להלן: "יפה נוף") מציעה את המידע באתר זה בכפוף לתנאים הבאים. 
 
2. זכויות יוצרים:
זכויות היוצרים בכל המידע באתר, לרבות הטקסט, התמונות, האיורים, קטעי וידאו וקטעי שמע, שייכים באופן בלעדי ליפה נוף אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 
אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ואין לעשות בהם כל שימוש, למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים, אלא ברשות מראש ובכתב מאת יפה נוף.
מובהר כי המידע המוצג באתר מבוסס בחלקו על מאגר המידע של חברת מפה.  
 
3. אחריות:
כל המידע באתר מוגש לעיון המשתמשים באתר "כמות שהוא"  (As Is).
חברת יפה נוף מבהירה לציבור כי יכול ויחולו שינויים ו/או טעויות ו/או חסרים כלשהם במידע המוצג לציבור באתר זה והיא אינה אחראית לכך שמאגר המידע יענה על דרישות המשתמש ובכל מקרה לא תחול עליה כל אחריות ו/או חבות כלשהי בגין השימוש באתר ו/או בגין נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במאגר המידע, במישרין או בעקיפין. 
 
הגם שיפה נוף פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מעודכן, מדויק ושלם, יפה נוף לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה, חוסר דיוק או חוסר עדכון של המידע ו/ו הנתונים המתפרסמים באתר.
 
4. קישורים:
כל  הקישורים המופיעים באתר נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ואין ליפה נוף כל שליטה, זכות או אחריות לתוכן חומר המצוי באותם האתרים.
הופעת הקישורים באתר אינם מהווים כל אישור או המלצה מטעם יפה לתוכן המוצג בהם. 
 
בכבוד רב, חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ